Instruktioner - Swish

Gå till "Betal- och fraktsätt" i shoppens admin, klicka på "Swish". Tryck på "installera", sedan ändra. Klicka "Nej" på att erbjuda betalning via Swish. Skriv i ditt Swish-nummer och sätt zonen du vill erbjuda Swish för, Sverige rekommenderas. Ändra eventuellt andra inställningar som du vill ha dem. Klicka sedan "Uppdatera" för att spara dina ändringar.

Gå sedan till "Inställningar och design" och klicka på "Swish CSR". Klicka sedan på uppdatera så skapas ett CSR. Kopiera texten för detta CSR.

Logga sedan in på https://portal.swish.nu och klicka på "New certificate". Klistra in texten du kopierade ovan, välj format PEM och klicka på "Generate".

Kopiera nu texten du fick tillbaka.

Gå sedan till "Swish Cert" under "Inställningar och design" och klistra in texten du fick ovan. Klicka på "Spara" för att spara.

Gå nu tillbaka till betalsätten och klicka på Swish och ändra inställningen till "Ja" på att erbjuda Swishbetalning.

Skapa nu en testprodukt som kostar en krona, ingen frakt, och beställ den. Öppna Swish-appen direkt efter beställning så ska det ligga en betalningsförfrågan väntandes. Betala den och vänta ett par sekunder. Gå sedan till ordrarna i admin och kontrollera att ordern står som betalad. Om inte, vänta några sekunder till och ladda om sidan. Har inte markerats som betalad efter ett par minuter, du måste ladda om sidan för att statusen ska laddas om, kontakta vår support.

Fungerade allt som det skulle så kan du ta bort testprodukten och fortsätta använda Swish. Om inte så välj "Nej" på att erbjuda Swish som betalning och kontakta vår support. Avinstallera inte Swish helt, då måste hela proceduren göras om.

Innan ni kan få Swish så behöver ni beställa modulen via >
https://webshop.talex.se/swish-plus-p-410.html