Home > Driftstatus/Operational status

Driftstatus/Operational status

På https://status.talex.shop/ kan du läsa om driftstatus hos Talex | At https://status.talex.shop/ you can see the operational status.
 
Med reservation för fel och förändringar | With reservation for errors and changes
© 2023 Talex AB