Pengarna tillbaka garanti (upp till 60 dagar)

Pengarna tillbaka garanti (upp till 60 dagar)

Talex vill att våra kunder skall känna sig trygga i sitt beslut att välja Talex som e-handelsleverantör och har därför infört en garanti: om ni mot all förmodan inte skulle vara nöjd med er webshop och vi inte kan avhjälpa ert problem, har ni rätt att få tillbaka pengarna. 
Garantin gäller alla våra e-handelspaket från den tidpunkt ni lagt er beställning och betalat och fram tills ni väljer att öppna butiken för försäljning (Go live), dock max 60 dagar.

Om ni önskar att utnyttja denna garanti, skall ni skicka en redogörelse där ni förklarar vad ni inte är nöjd med.

Denna garanti gäller alla våra standard e-handelspaket samt standardmoduler/apps.
Denna garanti gäller inte domänregistreringar, konsultarbeten, beställda anpassningar/konsulttimmar, designtjänster eller där en lösning finns genom t.ex uppgradering av paket eller köp av tilläggsmoduler/-tjänster.
Denna garanti gäller inte heller om problemet är utanför Talex kontroll såsom t.ex (men ej begränsat till) begränsningar i 3e parts kopplingar eller saknade/bristande underlag från kunden eller 3e part.