Information och instruktioner för Specter-kopplingen

När du skapar en produkt skickas produktdatan i realtid till Specters system. Likaså när du raderar en produkt, då raderas produkten även i Specters system.
När en kund skapar ett konto skickas kunddatan i realtid till Specters system. Likaså när kunden uppdaterar sina uppgifter, då uppdateras uppgifterna även i Specters system.
När en kund lägger en order i din butik registreras order, förutom i butiken, också i Specters system.
Vid installationen av kopplingen skickas det in en webbadress till Specter som anropas automatiskt varje gång det sker en lagerförändring i Specters system. När webbadressen anropas uppdateras lagersaldot i butiken med aktuellt lagersaldo från Specters system. Du kan också uppdatera lagersaldot manuellt genom att gå till admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier/Produkter" och klicka på knappen "Uppdatera lager".
 
Efter installationen kan ni enkelt exportera alla produkter och kunder till Specter:

Kunder:
export_customers.php

Produkter:
export_products.php

Om ni har modulen "lagerhantering avancerad" och vill exportera attribut till Specter:
export_products_stock.php

(lägg till adressen till din administrationssida innan t.ex. http://www.dindomän.se/administration/export_products.php)
 
Obs: Om du har Klarna i din butik måste du från och med nu aktivera fakturan från Specters system.

Skicka orderbekräftelse från Specter istället för från webbshopen.
------------
I admin > "Inställningar & Design" > "Specter" klickar du på "Skicka orderbekräftelse från SBM" och därefter "ändra". Ändra från "false" till "true".

Om du vill importera produktdata från Specter till webbshopen
------------
I admin > "Inställningar & Design" > "Specter" måste du sätta "Importera produkter från Specter" till "true".
På samma sida kan du sätta "Ska artikelgrupp skapa kategori" om artikelgruppen som produkten tillhör ska skapas som kategori. Om denna inställning är "false" läggs alla produkterna i toppkategorin (om det är nya produkter som inte finns i webbshopen sedan tidigare) och du får flytta produkterna till respektive kategori.
Om ovan inställning är satt till "true" kan du ändra värdet på "Om artikelgruppskategori ska sättas som aktiv eller inaktiv" som avgör om kategorin ska visas i butiken "enabled" eller vara dold från butiken och bara visas i admin "disabled".
"Flytta produkten till artikelgruppskategorin vid uppdatering" sätter du till "true" om befintliga produkter i butiken ska flyttas till kategorin som skapats utifrån artikelgruppen.
Om du endast vill importera priset sätter du "Importera endast pris" till "true".

När du har satt "Importera produkter från Specter" till "true" får du gå till adressen www.dindomän.se/get_specter_articles.php (ersätt www.dindomän.se med adressen till din butik) för att hämta in produkterna från Specter.
Obs: detta måste bara göras första gången. När du sedan gör en ändring på en produkt i Specter kommer Specter automatiskt göra ett anrop till den filen.

Radera produkter
------------
I webbshopen kan du välja att radera produkter endast från webbshopen eller både från webbshopen och Specter. Genom att sätta "Radera från Specter" till "true" (standard) i admin > "Inställningar & Design" > "Specter" raderas produkten både från webbshopen och Specter. Om "Radera från Specter" sätts till "false" raderas produkten endast från webbshopen.

Överföring av kunder från webshop till Specter
----------------------------------------------------
När en kund skapar konto eller redigerar kontouppgifter skickas dessa uppgifter i realtid till Specter. På så sätt finns alltid samma uppgifter i shopen som i butiken. En viktig sak du bör tänka på är att inte redigera kunduppgifterna i Specter eftersom man manuellt måste ändra samma uppgifter i shopen. Det finns ett undantag och det gäller uppgifter som inte kan ändras i shopen, t.ex. prioritet och ansvarig säljare. 
Alltså kunduppgifter kan inte skickas från Specter till shopen, men uppgifterna kan skickas från shopen till Specter.
När kunduppgifter skickas från shopen till Specter gör Specter en koll ifall kunden redan finns i kundregistret hos Specter, om så är fallet skapas inte kunden på nytt i Specter. Kontrollen som Specter gör utförs på person-/orgnr och e-postadress. En nyhet i version 3 av vår koppling är att man kan tala om för Specter att inte utföra denna kontroll på person-/orgnr och/eller e-postadress. Man talar om detta för Specter genom att sätta "Ignorera kontroll av person-/orgnr" till "true" och/eller "Ignorera kontroll av e-postadress" till "true" i admin > "Inställningar & Design" > "Specter".
Obs! Ändra dessa endast om du vet vad de innebär

Hantera ordrar
----------------
När en beställning görs i butiken skickas beställningen till Specter.
Det finns en del nyheter i version 3 av vår koppling till Specter vad det gäller hantering av ordrar:
- Man kan numera ändrar ordern i Specter och när man sparar ändringarna skickas dessa till shopen och ordern uppdateras i shopen. Ett exempel är att man kan ändra orderstatusen på ordern i Specter och ordern i shopen får samma orderstatus.
- Man kan ställa in att ordrar som man raderar i shopen även ska raderas i Specter. Detta gör man genom att sätta "Radera order" till "true" i admin > "Inställningar & Design" > "Specter". 


Om en order skulle misslyckas att skickas över till Specter kan man skicka ordern på nytt till Specter. Det gör du genom att gå till admin > "Kunder & Beställningar" > "Ordrar" (eller admin > "Försäljning" > "Beställningar") och klicka på ordern som saknas i Specter. Längst ut till höger under "Betalningsmetod: ..." visas information om varför ordern misslyckades att överföras till Specter. Under denna information finns en knapp "Överför order" som man klickar på för att skicka ordern till Specter. Om ordern överförs försvinner texten och knappen under "Betalningsmetod: ...". Om det inte försvinner betyder det att ordern misslyckades att överföras till Specter. Då bör du avvakta en stund och sedan klicka på "överför order" igen. Om texten fortfarande inte försvinner bör du kontakta oss.