Instruktioner - infoga flash

Flash är borttaget i nya versioner av Talex Webshop p.g.a. att det ofta kan förstöra responsivitet och mobilanpassningar. Kontakta Talex om det ändå är viktigt för dig att använda Flash. 


Om du t.ex. ska infoga en Flash i en egen sida i admin > Sid- och texthanteraren gör du följande:

1. Ladda upp Flash-filen i admin > Verktyg > Filhanteraren.
2. Gå till admin > Sid- och texthanteraren och klicka på "ny sida".
3. I fältet "Text och/eller bild" klickar du på flash-ikonen (ikonen med ett kursivt f).
4. Ange sökvägen till flashfilen (t.ex. ../files/flashfilensnamn.swf) i fältet "Flash-film (.swf)" och ange flash-filmen/animeringens bredd och höjd i "Storlek".
5. Klicka på "Skapa".