Fraktsätt för individuella produkter

Denna modulen låter dig specificera vilka fraktsätt produkten ska få använda.

Hur det fungerar:

Admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier/Produkter" > skapa ny/redigera befintlig produkt. Där finns en lista med alla installerade fraktsätt tillsammans med en kryssruta för varje fraktsätt.
Kryssa i alla fraktsätt som produkten ska få använda.

Obs:
- Att inte kryssa i någon kryssruta är detsamma som att kryssa i alla kryssrutor. Alla fraktsätt kommer då att vara tillgängliga för produkten.
- Fraktsättet måste vara aktiverat i admin > "Betal- och fraktsätt" > "Frakt" för att visas i butiken.
- Se till så att du inte ställer in produkterna på ett sådant sätt att de inte kan köpas tillsammans. T.ex. om du ställer in Produkt A att endast använda Fraktsätt 1 och ställer in Produkt B att endast använda Fraktsätt 2. Om kunderna då köper Produkt A och Produkt B tillsammans finns det inget fraktsätt att välja på i kassan.

För att använda modulen behöver du först beställa den här