Google Fonts - Version 11

Google Fonts
Obs! Nedan är inget vi ger fri support på men kan ges vid debitering av service card.
https://webshop.talex.se/service-cardrefillcard-p-284.html

https://www.google.com/fonts

I version 11 så har du möjlighet att använda dig av 3st olika Google fonts i din Webshop i
Expertmode.

Expertmode aktiverar du till true via
admin>Expert mode> true

Under Inställningar & Design>CSS Variabler
hittar du GOOGLEFONT1, GOOGLEFONT2 och GOOGLEFONT3Där lägger du in det värdet som typsnittet har som du hittar via https://www.google.com/fonts .
Exempel: http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans

Efter att du har lagt in länken till typsnittet hos Google behöver du även ändra vilket typsnitt som skall användas i Font1, Font2 och Font3 som du kan se i bilden ovan.

Google fonts 1,2 och 3 finns utplacerade på olika ställen i CSS-filen och för att ändra placeringarna så
kan det krävas en viss kunskap i CSS.