Kategorier - Version 11

Kategorier Version 11

Hur aktiverar/inaktiverar jag kategorier på startsidan

1. Logga in i admin

2. Gå vidare till Inställningar & Design > Design, Färg & Layout

3. Ändra värdet på Visa vänsterkolumnen på startsidan

Värde: 0 Kategorierna är inaktiverade på startsidan
Värde: 1 Kategorierna är aktiverade på startsidanHur aktiverar/inaktiverar jag kategorierna i toppmenyn

1. Logga in i admin

2. Gå vidare till Inställningar & Design > Design, Färg & Layout

3. Ändra värdet på Visa en horisontell meny.

Värde: 0 Kategorierna är inaktiverade i menyn
Värde: 1 Kategorierna är aktiverade i menyn

Obs! Tänk på att om kategorierna är aktiverade i menyn så kan man enbart ha
ett fåtal huvudkategorier aktiverade.Hur aktiverar/inaktiverar jag vänsterkolumn på produktsidan

1. Logga in i admin

2. Gå vidare till Inställningar & Design > Design, Färg & Layout

3. Ändra värdet på Visa vänsterkolumnen globalt.

Värde: 0 Vänsterkolumn är inaktiverad på produktsidan
Värde: 1 Vänsterkolumn är aktiverad på produktsidan