Hur gör jag för att kunna sälja nedladdningsbara filer? (downloads)

Försäljning av nedladdningsbara filer

Sälj filer som kunden kan ladda ner efter betalning. Denna funktion gör det möjligt att sälja filer som kunden kan ladda ner efter betalning. Det kan vara t.ex. mjukvaror, dokument, musik, video, konst etc.

I butikens kontrollpanel kan du avgöra hur många dagar det ska gå innan nedladdningslänken upphör samt hur många gånger den beställda filen ska kunna laddas ner.

Maximalt utrymme för filer som kunden kan ladda ner är 200 MB.
Vid stora mängder av filer finns möjlighet att koppla filerna som köps i butiken till en egen server (där dina filer är skyddade för allmän åtkomst).

Obs: Vill du kunna sälja nedladdningsbara filer måste du kontakta oss först för en initial konfiguration. Därefter:

Gå till admin -> Konfiguration (eller Inställningar) -> Download. Sätt parametern "Enable download" till "true".
Det finns ytterligare två parametrar i denna sektion och parametern "Exipery delay (days)" avgör hur många dagar det ska gå innan nedladdningslänken upphör. Parametern "Maximum number of downloads" avgör hur många gånger den beställda filen ska kunna laddas ner.

För att koppla en fil, som ska kunna laddas ner, till en produkt skapar du ett produktattribut som vanligt. När du sedan kopplar attributet till produkten går du till admin -> Katalog (eller Katalog & Produkter) -> Produktattribut. I avdelningen "Produktens attribut" fyller du i de efterfrågade uppgifterna. Som du kan se finns det tre nya fält: Filnamn och Förfallodag och Max antal nedladdningar. I fältet Filnamn skriver du in filnamnet till filen. I fältet Förfallodag fyller du i hur många dagar det ska gå innan nedladdningslänken upphör. Obs. standardvärdet är det värde du har angett som parametervärde i admin -> Konfiguration (eller Inställningar) -> Download -> Exipery delay (days). I tredje fältet fyller du i hur många gånger filen ska kunna laddas ner. Obs. standardvärdet är parametervärdet du har angett i admin -> Konfiguration (eller Inställningar) -> Download -> Maximum number of downloads.

Obs: Vill du kunna sälja nedladdningsbara filer måste du kontakta oss först för en initial konfiguration.