Egen katalogstruktur vid import från ett externt API

När import från externt API sker finns det olika sätt att göra det på. Oftast går det inte att byta sätt enkelt i importen men det brukar gå enkelt att modifiera hur den ska bete sig.

 

3 olika sätta att skapa din egen katalogstruktur:

1. Man skapar en katalog i roten på shoppen som heter exempelvis "_import", sedan skapas en underkatalog där i med företagets namn man vill importera från, exempelvis "vidaXL".
När en import sker så skapas alla nya produkter och kategorier där i.
Man flyttar sedan produkterna man vill ha manuellt till sin egen katalogstruktur därifrån.
Det är viktigt att man skapar nya kataloger och inte återanvänder de automatiskt skapade, annars kan de döpas om eller flyttas.

 

2. Man importerar i roten av shoppen och behåller katalogstrukturen men har katalogerna gömda.
Detta är som ovan fast ej egen importkatalog.
Man bör själv skapa nya kataloger och flytta produkterna rätt.

 

3. Man importerar i roten av shoppen och låter alla produkter och kataloger heta som de gjorde vid importen samt sätter på alla kataloger och produkter till aktiva (bortsätt de som företaget man importerar från vill ha som inaktiva, exempelvis utgående produkter eller liknande).
På detta sätt så kan man ha allt automatiskt och behöver inte tänka på nya produkter eller att flytta dem.
Sker en uppdatering eller ändring av katalogstruktur eller likande vid import så ändras detta direkt i shoppen vid import.
Nya produkter aktiveras också automatiskt.

Det viktiga är om man skapar en katalogstruktur själv att man bara flyttar produkterna, ej katalogerna som importerats.