Varianthantering Pro (t.ex. storlek, färg)

Varianthantering med Attribute Manager Pro hittar du på produktredigeringssidan, dvs. admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier/Produkter" > skapa ny eller redigera befintlig produkt.
Den ligger direkt under rutan där man väljer moms och anger produktpriset.

Skapa nytt attribut
--------
För att skapa nytt attribut klickar du på den gröna ikonen med ett vitt plus-tecken som du hittar under drop down-menyn med alla befintliga attribut (till höger om texten "Option").
Ange attributnamnet på samtliga språk du har i butiken och klicka sedan på "Update".
Klart!

Skapa nytt attributvärde
--------
Välj först attributet du vill skapa nytt värde till i drop down-menyn strax höger om texten "Option".
Klicka sedan på den gröna ikonen med ett plus-tecken på som du hittar under drop down-menyn med alla befintliga attributvärden (strax höger om texten "Value").
Ange attributvärdets namn på samtliga språk du har i butiken och klicka sedan på "Update".
Klart!

Koppla attribut till produkten
--------
Börja med att välja attributet i drop down-menyn strax till höger om texten "Option".
Välj därefter attributvärde i drop down-menyn strax till höger om texten "Value".
Om du vill lägga på ett pris på attributet väljer du prisprefix i drop down-menyn strax till höger om texten "Prefix" och ange sedan priset i textfältet strax till höger om texten "Price".
När du har gjort detta klickar du på den gröna ikonen som ligger till höger om textfältet där du angav priset för attributet.

Koppla flera värden som tillhör samma attribut till produkten
--------
Gör först instruktionerna enligt "Koppla attribut till produkten".
Nu får du upp ett ljusgrå område under texten "Name" med en ikon med ett plus-tecken längst ut till vänster följt av attributets namn. Till höger om attributets namn finns en drop down-meny som innehåller alla attributets värden som du ännu inte kopplat till produkten.
Välj ett värde i den drop down-menyn.
Klicka därefter på den gröna ikonen med en bock som ligger strax till höger om denna drop down-meny. (1)
Om du vill addera ett pris till detta värde klickar du på ikonen med ett plus-tecken som finns till vänster om attributnamnet.
Till höger om attributvärdets namn finns en drop down-meny, här väljer du prisprefixet, till höger om detta finns ett textfält där du anger priset. (2)

Skapa mall
--------
Om du har flera produkter som har samma uppsättning attribut kan du spara tid genom att sätta upp attribut för en produkt och sedan skapa en mall av attributuppsättningen som du sedan kan använda på de andra produkterna. Detta gör du genom att göra "Koppla attribut till produkten" och "Koppla flera värden som tillhör samma attribut till produkten". När du är klar med detta klickar du på ikonen med den blå disketten som finns längst upp till höger. I fältet "New Name" skriver du ett passande namn för mallen eller skriv över en befintlig mall genom att välja mallen i drop down-menyn "Existing".
För att sedan använda mallen på andra produkter redigerar du en av dessa produkter och väljer mallen i drop down-menyn med texten "-- Templates --" och klickar sedan på den första ikonen strax till höger om denna drop down-meny. Som du ser får produkten samma attributuppsättning som tidigare produkt.(3)1: Du kan lägga till nya värden till attributet genom att klicka på den gröna ikonen med ett plus-tecken som finns strax till höger om ikonen med en bock på. Du får då upp samma fönster som i "Skapa nytt attributvärde".
Genom att klicka på den röda delete-ikonen till höger om ikonen med ett plus-tecken på tar du bort attributet och dess värden från produkten.

2: Genom att klicka på den röda delete-ikonen till höger om fältet där du anger priset på attributvärdet tar du bort attributvärdet från produkten.

3: Det finns några fler saker man kan göra med mallar:
a) Genom att klicka på den fjärde ikonen till höger om drop down-menyn med mallarna raderar du den valda mallen.
b) Genom att klicka på den tredje ikonen till höger om drop down-menyn med mallarna kan du döpa om den valda mallen.