Skapa extra sidor / instruktioner för sidhanteraren

Instruktioner för sidhanteraren

admin >> Sidhanteraren

Ändra en sida
Markera sidan du vill ändra och:
1. Klicka på "Ändra" för att skriva ungefär som i word - olika färger, lägga till bilder m.m.
2. Klicka på "Förhandsgranska" sedan "uppdatera" för att spara.

Skapa ny sida
Klicka på "Ny sida" för att skapa en ny sida. 

Sidorna kan aktiveras och avaktiveras (för framtidsbruk) genom att klicka på statuslampan.


Läs det här om instruktionerna ovan inte stämmer i din butik
För äldre versioner av Talex:

I äldre versioner av Talex ligger sidhanteraren i admin >> verktyg >> 'Page Manager'

Sort order 0 = syns inte i fältet 'övrigt' på butiken 
men man kan länka till sidan från en annan sida, produktsida osv. 
Sort order 0, används också för sidor som redan finns som en del av butiken (t.ex indexsidan och Kontakta oss)

Sort order 1 (eller 2,3,4 etc) syns i fältet 'information'
Ändra en sida
Markera sidan du vill ändra och:
1. Klicka på 'Edit' och sedan Rich Edit för att skriva ungefär som i word - olika färger, lägga till bilder mm. 
2. Klicka på post sedan update för att spara.

 

Skapa ny sida
Klicka på 'New File' för att skapa en ny sida. Glöm ej att ange sort order 1,2,3,4 etc om du vill att sidan ska komma med i 'information' fältet - och i så fall i vilken ordning.