Ladda upp extra bilder och/eller filer, som man kan länka till

För att ladda upp filer gör du på följande sätt:

  1. Gå till din kontrollpanel
  2. Klicka på Filhanteraren (i verktyg)
  3. Klicka på knappen ”Ladda upp”
  4. Du kan ladda upp max fem filer samtidigt. Klicka på ”Bläddra” (eller "Välj fil") för att hämta den fil du vill ladda upp.
  5. Klicka sedan på knappen ”Ladda upp”.
  6. Nu har filerna laddats upp på servern och placerats i mappen files.