Återbetalning från Talex av (fel) betalda avgifter eller enligt pengar tillbaka garanti

Återbetalning från Talex av fel betalda avgifter så som dubbel inbetalning eller enligt pengar tillbaka garanti efter redogörelse från kunden samt godkännande av Talex ska ske den sista arbetsdagen månaden efter det.