Avtal, villkor och policies

Villkor och policies

Tack för att du vill lära dig mer om våra villkor och policies. Här hittar du bland annat våra allmänna villkor och information om hur vi skyddar din data (https://www.talex.se/villkor-policies/). Har du fortfarande frågor efter att ha läst dem så kontakta oss.

Talex API

Med Talex API kan andra system påverka och ta del av bland annat kundregister, orderlista, tillverkare, leverantörer. Kopplingen kan även användas för integration mot affärssystem och liknande. Till de vanligaste affärssystemen har Talex redan färdiga kopplingar. Talex API används till tredjepartssystem där det inte finns en färdig koppling eller där man vill ha en skräddarsydd lösning mellan Talex e-handel och ett annat system. Du behöver anlita en programmerare för att bygga kopplingen f...

Avtalet/Agreement

Vårt avtal finns på https://www.talex.se/villkor.pdf (English version is available at https://www.talex.se/agreement_terms_conditions-Eng.pdf )

Uppsägning / Notice to quit (säga upp)

Vår uppsägningsblankett finns på https://www.talex.se/uppsagning_a.pdf

Överlåtelse av din e-butik

Kund får inte överlåta avtalet utan skriftlig tillåtelse från Talex. Avgiften för överlåtelsen tillkommer enligt avtalet och betalas av ny Hyrestagare. Hur gör man? 1. Skriv ut, fyll i och skicka tillbaka denna blankett (https://www.talex.se/overlatelse.pdf)

Återbetalning från Talex av (fel) betalda avgifter eller enligt pengar tillbaka garanti

Återbetalning från Talex av fel betalda avgifter så som dubbel inbetalning eller enligt pengar tillbaka garanti efter redogörelse från kunden samt godkännande av Talex ska ske den sista arbetsdagen månaden efter det.