Överlåtelse av din e-butik

Kund får inte överlåta avtalet utan skriftlig tillåtelse från Talex.
Avgiften för överlåtelsen tillkommer enligt avtalet och betalas av ny Hyrestagare.

Hur gör man?
1. Fyll i detta formulär