Med Talex API kan andra system påverka och ta del av bland annat kundregister, orderlista, tillverkare, leverantörer. Kopplingen kan även användas för integration mot affärssystem och liknande.

Till de vanligaste affärssystemen har Talex redan färdiga kopplingar. Talex API används till tredjepartssystem där det inte finns en färdig koppling eller där man vill ha en skräddarsydd lösning mellan Talex e-handel och ett annat system.

Du behöver anlita en programmerare för att bygga kopplingen från ert externa system till Talex, alternativt besitta programmeringskunskaper själv för att kommunicera med vårt API (Det är ett JSON REST API)

Var hittar jag en utvecklare?
Talex samarbetar med några jätteduktiga som har byggt systemintegrationer i många år (så hör gärna med oss) men du kan anlita vilket utvecklingsföretag du vill.
 

 Talex API allows other systems to influence and access data including customer lists, order list, manufacturers, suppliers, etc. Talex API can also be used for integration with business systems and similar.

 

See technical information below and latest API agreement in Swedish.