Hur gör jag när jag vill öppna upp min butik för allmänheten? (gå live)

Ni kontaktar oss när ni vill gå live. 
Vi dubbelkollar flödet (betalningen, frakt mm) och om allting är ok tar vi bort lösenordet från kunddelen av butiken.

Då kan din butik nås av alla internet-användare. Dock är det förstås inte slutet av ert jobb. Internet-användaren och förhoppningsvis era blivande kunder kommer inte kunna hitta till din butik av en slump. Du kan inte heller räkna med att du kommer att sälja något den första veckan. Om du inte har gjort en riktigt bra marknadsföring innan butiken öppnas vill säga.
Det är nämligen det som gäller nu. Vi har gett dig butiken och bollen ligger nu hos dig att marknadsföra din butik.