SMS-avisering, vad är det?

Kunden kan bocka i rutan för SMS-avisering och ange sitt mobilnummer om kunden vill bli aviserad via SMS. Det är en notifikation till er att kunden vill ha SMS-avisering. Själva aviseringen gör ni via Unifaun/Pacsoft eller på annat sätt.
SMS-avisering kan stängas av i admin > Inställningar > Kunduppgifter > SMS-avisering.