Lägga till valuta

Du kan konfigurera valutorna själv genom att gå till admin > Inställningar > Valutor.
- Klicka på "ny valuta".
- I fältet "Titel" skriver du vad valutan heter.
I fältet "Kod" anger du den koden för valutan, t.ex. SEK för Svenska kronor. Koderna ska följa ISO 4217 standard, dvs. tre versaler (stora bokstäver). Du kan läsa mer om detta på t.ex. Wikipedia
I fältet "Vänstersymbol" anger du valutans symbol som visas till vänster om summan (om valutan har någon sådan).
I fältet "Högersymbol" anger du valutans symbol som ska visas till höger om summan (om valutan har någon sådan).
I fältet "Decimalpunkt" anger du valutans decimaltecken.
I fältet "Tusental" anger du valutans tusentalstecken.
I fältet "Decimalplats" anger du hur många decimaler summan ska visas i.
I fältet "Värde" anger du 1.0 för valutan du har som standardvaluta i butiken (Viktigt!). För övriga valutor kan du skriva in valutakursen den har i jämförelse med din standardvaluta. Du kan få fram valutakurs hos bl.a. S E B.
- Klicka sedan på "lägg till".
Upprepa dessa steg för alla valutorna du vill lägga in.