Moms vid handel med varor - vad gäller?

Moms vid handel utanför EU (inkl Norge)
utan moms (momsfri)

Moms vid handel med annat EU-land
Vi beskriver här den grundregel som gäller för EU-moms. Grundregeln är den så kallade "destinationsprincipen". Denna regel säger att momsen (som är en beskattning av konsumtionen) ska tillfalla staten i det land där en vara konsumeras.

1. Utanför EU (inkl. Norge) - utan moms
2. Andra EU länder:
* Privatpersoner : med moms, som vanligt (samma procentsatser: 6%, 12% eller 25%)
* företag - utan moms under förutsättning att köparen:
• är registrerad till moms i ett annat EG-land.
• åberopar ett giltigt VAT-nummer.
• varan transporteras från Sverige till ett annat EG-land.
Här kan du kontrollera köparens VAT-nummer
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/