Förhinda kunder att beställa slutsålda produkter

Här följer instruktioner för hur man förhindrar att kunder beställer slutsålda produkter.

Gå till admin > Inställningar > Lager.

Här finns tre parametrar som styr om kunden ska kunna beställa produkter eller inte.
- Kontrollera lagernivå: om denna är satt till ”Ja” kontrolleras lagernivån för produkterna och man får ett meddelande om produkten är slutsåld. Värdet för denna parameter ska vara ”Ja”.
- Subtrahera lager: om denna är satt till ”Ja” subtraheras lagersaldot på produkten med det antal som kunden beställt. Om kunden beställer 5 st exemplar av en produkt subtraheras lagersaldot med 5. Värdet på denna parameter ska vara ”Ja”.
- Tillåt att genomföra beställning: om denna är satt till ”Ja” kan kunden genomföra en beställning även om produkten kunden beställer är slutsåld. Värdet på denna parameter ska vara ”Nej”.

För att ändra parametervärde klickar man på parameterns namn, t.ex. ”Kontrollera lagernivå”, och sedan klickar man på knappen ”ändra” i den grön/grå tabellen längst till höger.

Ändra sedan värdet genom att klicka i den runda rutan för något av alternativen.

Klicka därefter på knappen ”uppdatera”.


Läs det här om instruktionerna ovan inte stämmer i din butik
Det kanske står "true" och "false" i din butik istället för "Ja" och "Nej". I så fall är det "true" som betyder "Ja" och "false" som betyder "Nej".