E-post (t.ex orderbekräftelse eller kontaktförfrågan) kommer inte fram till mig eller landa i skräppost

Ni saknar kanske SPF eller har en felaktig inställning för SPF på er domän och det kan innebära att ni inte godkänner Talex-systemet att skicka mail för er.
Ni behöver godkänna Talex-systemets mail-servrar, enligt nedan, i ert SPF-record.

Saknar ni SPF kan ni behöva lägga till det för er domän, många mottagare kräver giltig SPF för att ta emot, mail kan annars hamna som skräppost (eller raderas helt).

Detta gör antingen ni själva eller med hjälp av de som hanterar er domän.

SPF för Talex Webshop kunder. Lägg till i er SPF record (utöver de inlägg ni ev. redan ha):
include: _spf.talex.se