E-post (t.ex orderbekräftelse eller kontaktförfrågan) kommer inte fram till mig eller landa i skräppost

Ni saknar kanske SPF eller har en felaktig inställning för SPF på er domän och det kan innebära att ni inte godkänner Talex-systemet att skicka mail för er.
Ni behöver godkänna Talex-systemets mail-servrar, enligt nedan, i ert SPF-record.

Saknar ni SPF kan ni behöva lägga till det för er domän, många mottagare kräver giltig SPF för att ta emot, mail kan annars hamna som skräppost (eller raderas helt).

Detta gör antingen ni själva eller med hjälp av de som hanterar er domän.

SPF för Talex Webshop kunder. Lägg till i er SPF record (utöver de inlägg ni ev. redan ha):
include: _spf.talex.se

Utöver ovan om mailet kommer fram hänger även på hur hårt spamfilter kunden har. T.ex. Gmail har blivit väldigt hårda med sin gratis-version. Detta är för att de vill ha betalt av privatpersoner för att kunna använda deras avancerade verktyg där man kan ställa in vilka mail som ska gå igenom. Det problemet är allmänt känt. 

En bra lösning är att skriva på tacksidan att kunden bör kolla sin skräppost eller ställa in att mail från er ska godkännas.