Hur hörde du talas om oss - instruktioner

I admin > Kunder & Beställningar > Hänvisningar skapar ni de olika alternativen som kunderna ska kunna välja på.
När kunden skapar ett konto måste kunden välja ett alternativ. Om kunden väljer alternativet "- Annat sätt -" måste kunden skriva hur de hörde talas om er i ett textfält.

I admin > Kunder & Beställningar > Kunder finns en kolumn som kallas för "Hänvisad". Där visas alternativen som kunderna valde när de registrerade konto. I admin > Rapporter > Hänvisningar visas en sammanställning på de olika alternativen som era kunder har valt.

I admin > Inställningar > Kunduppgifter > Require Referral kan ni ställa in om det ska vara obligatoriskt att ange hur man hörde talas om er.