Olika rabatt/priser eller prislista för olika kunder eller kundkategori

Denna tilläggsfunktionen gör att du kan tilldela varje individuell kund ett rabattvärde som gäller alla produkter och  skapa grupper med kunder där varje kund i gruppen delar samma rabattvärde. Du kan även ge varje individuell kund eller en grupp ett specialpris på en specifik produkt.

För att nyttja funktionen kan ni bl.a. skapa grupper och dela in kunderna i dessa grupper. För att skapa grupper går ni till admin -> "Kunder" -> "Grupper". Klicka på knappen "insert" och fyll i den efterfrågade informationen.

Gå sedan till admin -> "Kunder" -> "Kunder" och välj en kund som ni vill tilldela ett annat pris. Klicka på knappen "ändra". Här inne kan ni dels tilldela kunden en individuell rabatt genom att i fältet "Kundrabatt" välja prefix (+ eller -) och därefter ange ett procentuellt tal. Dessutom kan ni lägga kunden i gruppen/grupperna ni skapat.
Nu kommer denna rabattsats gälla alla produkter. Vill ni att en viss grupp eller kund ska ha ett visst pris på en viss produkt går ni till admin -> "Katalog & Produkter" -> "Specialerbjudande". Ni skapar specialerbjudanden på samma sätt som ni alltid har gjort, men nu har det kommit till fler fält. När ni skapar ett specialerbjudande kan ni kryssa i rutan "Specialpris för kund" om ni vill att endast en viss kund ska få ta del av specialerbjudandet eller så kryssar ni i rutan "Specialpris för grupp" om ni vill att endast en viss grupp ska få ta del av specialerbjudandet.