Poäng och belöning (Points & Rewards)

Poäng och belöning (Points & Rewards)

Vad gör den här modulen?

Det här är ett poäng-och-belönings-system (mer som ett pengarna-tillbaka-system eller rabattsystem) skapat för att öka försäljningen och få nya kunder att registrera sig.
Systemet utdelar köppoäng till kunder för summan de spenderar.
Poängen ses som pengar när de löses in. Poängen måste godkännas av administratören (manuellt) innan de kan användas.
När poängen har godkänts kan kunden använda dessa för att betala för beställningen.

Administratören kan göra följande

1.Aktivera/avaktivera poängsystemet.
2.Aktivera/avaktivera inlösensystemet (kanske vill du erbjuda en present och inte pengar tillbaka).
3.Ange antalet poäng för varje krona som spenderas.
4.Ange värdet för varje poäng.
5.Aktivera/avaktivera poäng för fraktkostnad.
6.Aktivera/avaktivera produktrestriktion.
7.Ange det tillåtna modellnumret när produktrestriktion är aktiverad (endast en grupp).
8.Aktivera/avaktivera poängbegränsning och ange antalet poäng som krävs innan poängen kan lösas in.
9.Aktivera/avaktivera välkomstpoäng och ange poängsumman som blir autokrediterad för nyregistrerade kunder.
10.Kolla/lägga till/ta bort kundpoäng.

Kunder kan göra följande

* Nyregistrerade kunder kan bli belönade med välkomstpoäng.
* Tjäna poäng på en produkt som är köpt i butiken.
* Välja poängsumman de önskar spendera.
* Kolla deras köppoängstatus.


Instruktioner

I admin > Inställningar > Points/Rewards ställer du in hur Poäng och belöning ska fungera i din butik.
Enable Points system: Sätt till true för att aktivera modulen

Enable Redemptions system: Sätt till true för att aktivera inlösning av poäng i kassan

Points per 1 Kr purchase: Ange hur mycket varje krona ska vara värd i poäng, t.ex. 1 betyder att en krona blir en poäng.

Kr Redeem per point: Ange hur mycket varje poäng ska vara värd i valuta (kronor), t.ex. 0.02 betyder att varje inlöst poäng blir värd 2 öre.

Auto Credit Pending Points: Ange om poängen skall krediteras automatiskt efter varje beställning eller om du aktiverar manuellt för varje beställning i admin.

Award points for shipping: Ange om man ska få poäng för fraktkostnaden.

Award points for Tax: Ange om man ska få poäng för momsen.

Award points for Specials: Ange om man ska få poäng om man köper produkter som har specialpris.

Award points for order with redeemed points: Ange om man ska få poäng på beställningar som helt eller delvis har betalats med inlösta poäng.

Enable Products Restriction: Här kan du aktivera restriktioner för vilka produkter man ska få poäng. Restriktionen innebär att man endast får poäng för produkter som har artikelnumret som anges i If Restriction enabled set model Allowed. eller som har ID som anges i Or set Product ID Allowed. eller som ligger i någon av kategorierna som anges i Or set Category ID Allowed.

If Restriction enabled set model Allowed: Se ovan.

Or set Product ID Allowed: Se ovan.

Or set Category ID Allowed: Se ovan.

If you wish to limit points before Redemptions, set points limit: Om du vill ha en gräns för minsta antal poäng en kund måste ha för att kunna betala med poäng ange gränsen här i antal poäng.

If you wish to limit points to be use per order, set points Max: Ange max antal poäng som kan användas för att betala beställningen, ange ett högt värde för ingen gräns.

Limit Points Redemptions to exact amount: Här kan du ange att begränsa poänginlösningen till exakt summa. Genom att sätta denna till true kan inte kunden själv ange hur många poäng som kunden vill spendera.

If Points Exact amount enabled, set the exact amount: Om du har satt ovan till true ange den exakta summan här.

Restrict Points Redemption For Minimum Purchase Amount: Här kan du ange att det endast är möjligt att lösa in poäng om man har beställt för t.ex. minst 100 kr. Ange minsta ordervärde här eller lämna tomt om du inte vill ha någon begränsning.

New signup customers Welcome Points amount: Du kan ge nya kunder poäng som de får när de registrerar sig genom att ange antal poäng här.

Maximum number of points records to display: Ange max antal rader per sida som du vill visa i Rapporter > Kundernas poäng.

Display Points information in Product info page: Sätt till true för att visa på produktsidan hur mycket produkten är värd i poäng (dvs. hur många poäng kunden får för att köpa produkten).

Keep Records of Redeemed Points: Sätt till true för att föra register på antal inlösta poäng.

 

I admin > Rapporter > Kundernas poäng kan du se hur många poäng och vad de är värda i valuta (kronor) för varje kund som har poäng.

I admin > Kunder & Beställningar > Avvaktande poäng ser du en lista med kunder som avvaktar poäng (ex. när en kund har gjort en beställning). Här kan du bekräfta kundens poäng (så att kunden kan använda dem för att betala för kommande beställningar) genom att klicka på "confirm points". Du kan ta bort poängen genom att klicka på "cancel points". Du kan justera antalet poäng för kunden genom att klicka på "adjust" och ange en ny poängsumma. Du kan skicka e-post till kunden genom att klicka på "e-post" och du kan ta bort posten från databasen genom att klicka på "ta bort".

För att bekräfta kundens poäng som kunden har fått genom att göra en beställning kan du också gå till admin > Kunder & Beställningar > Ordrar, klicka på kundens order och sedan "ändra" och därefter uppdatera orderstatusen och bocka i "Bekräfta avvaktande poäng".