Möjlighet att ladda upp fil vid beställning av produkt

Syftet med denna tilläggsfunktion är att tillåta användning av olika slags attributvisningar när du ställer in produktattribut. Som standard visas en drop down-meny för varje produktattribut. Med denna tilläggsfunktion kan man förutom att visa attributvärden i drop down-meny även visa attributvärden som textfält (en- eller flerraders), radioknappar, kryssrutor och filuppladdningsfält.

Alla uppladdade filer sparas i en mapp som ni når från Filhanteraren i admin och filen är också länkad från ordersammanställningen i admin.
 

Hur skapar jag ett attribut som använder textfält eller filuppladdningsfält?

För att förklara hur du skapar ett attribut som använder textfält och ett som använder bilduppladdningsfält kommer vi att gå igenom ett exempel som lägger till ett textfält som vi kallar för Förnamn och ett bilduppladdningsfält som vi kallar för Bilduppladdning till en produkt vi kallar för Kaffekopp.

STEG 1. Skapa en ny produkt i admin > Katalog & Produkter som du döper till Kaffekopp

STEG 2. Skapa ett produktattribut i admin > Katalog & Produkter > Produktattribut (under Produktinställningar)

Attributnamn: Förnamn
Ange att attributet ska ha typen "Text" genom att välja det i dropdown-menyn med de olika slags attributvisningarna.

Attributnamn: Bilduppladdning
Ange att attributet ska ha typen "File" genom att välja det i dropdown-menyn med de olika slags attributvisningarna.

STEG 3. Koppla de skapade produktattributen till produkten.

Du är klar med konfigurationen. På produktinformationssidan för "Kaffekopp" kommer nu produktattributet "Förnamn" visas till vänster om ett textfält där kunden kan skriva i sitt förnamn. Under eller ovanför detta visas produktattributet "Bilduppladdning" följt av ett bilduppladdningsfält där kunden kan välja en bild/fil att ladda upp.

När kunden sedan klickar på "Lägg i varukorgen" laddas filen upp och filnamnet samt förnamnet visas tillsammans med produktnamnet i varukorgen.