B2B/ÅF modul - Instruktioner

Instruktioner för TotalB2B:

1. I admin > Inställningar > TotalB2B finns ett antal olika inställningar ni kan göra.
- Number Of Prices Per Products: Här ställer du in hur många prislistor du vill använda.
- Allow Guest To See Prices: Om denna är satt till "Nej" visas inte priserna för kunderna förrän de har loggat in.
- Guest Discount: Ange här en rabatt som ska gälla för gäster (kunder som inte än har skapat konto eller loggat in på sitt konto).
- Special price (products price hiding): Sätt till "Ja" om du vill att originalpriset för de produkter som är specialerbjudanden inte ska visas.
- New customer Enable: Sätt till "Ja" om du vill att alla kunders konto måste godkännas av dig först innan de kan börja handla.

2. I admin > Kunder & Beställningar > Grupper kan du skapa kundgrupper och koppla dels procentrabatt till dem och även välja vilken prislista gruppen ska använda sig av.

3. I admin > Kunder & Beställningar > Tillverkarerabatt kan du ställa in att produkter från en viss tillverkare (varumärke) ska ha en viss procentrabatt. Du kan också koppla tillverkarrabatten till en viss kund eller kundgrupp.

4. I admin > Kunder & Beställningar > Kunder > [välj kund] > ändra kan du ange att kunden ska ha en viss procentrabatt.

5. I admin > Katalog & Produkter > Specialerbjudanden > ny produkt kan du skapa ett specialerbjudande som ska gälla alla, en viss kund eller en viss kundgrupp.
För att skapa ett specialerbjudande som bara gäller en viss kundgrupp väljer du produkten som ska vara rabatterad, därefter kryssar du i rutan i "Specialpris grupp" och väljer gruppen som erbjudandet ska gälla för. Därefter kan du ställa in när erbjudandet ska sluta gälla. När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på "lägg in".

6. I admin > Katalog & Produkter > Kategorier / Produkter > ny produkt finns det lika många prisfält som prislistor. T.ex. Produktpris # 1 gäller alla kunder som tillhör en kundgrupp som använder prislista 1 osv.

=================
CGDiscountSpecials
Du kan tilldela kunden en kundgrupp i admin > Kunder & Beställningar > Kunder. Välj kunden och klicka på "ändra". Välj sedan gruppen i menyn "Grupper" och klicka på "Uppdatera".

Kundgrupper skapar du i admin > Kunder & Beställningar > Kundgrupper. Klicka på "lägg in". I fältet "Gruppnamn" anger du namnet på gruppen och i "Standardrabatt" anger du först om det ska vara ett påslag (+) eller rabatt (-) och summan på påslaget/rabatten.
Rabatten/påslaget räknas på priset du har gett produkten.

I Katalog & Produkter > Specialerbjudande kan du skapa specialerbjudande som gäller alla kunder, en viss kund eller en viss kundgrupp.