Produkt Import/Export - hur jobbar jag med import-filen

Kontakta Talex om Produkt Import/Export inte är aktiverad i admin. 
Efter att vi har kontrollerat att strukturen i export/import-filen (den här filens mall betecknas nedan) stämmer överens med den struktur som måste användas kan ni börja importera era produkter.

1. Öppna Microsoft Excel och skapa ett nytt arbetsblad genom att klicka på "Arkiv" i menyraden och därefter "Nytt".
2. Klicka därefter på "Data" i menyraden och i menyn du får upp väljer du "Importera extern data". I den menyn du får upp nu klickar du på "Importera data".
3. Välj din mall och klicka därefter på "Öppna".
4. I sektionen "Ursprunglig datatyp" väljer du "Avgränsade fält".
5. I menyn "Filursprung" väljer du "1252 : Western European (Windows)".
6. Klicka på "Nästa".
7. I sektionen "Avgränsare" bockar du ur "Tabb" om den är ibockad och bockar i "Semikolon".
8. Klicka på "Nästa" och därefter "Slutför".
9. Får du upp ett fönster med texten "Var ska data placeras" klickar du bara på "Ok".
10. Nu infogas datan från mallfilen i arbetsbladet. Nu kan du börja jobba med filen.

Tänk på att när du ska fylla i en ny rad så måste sista kolumnen på raden endast bestå av tecknen "EOREOR" med versaler. Tänk också på att när du ska placera produkten i en kategori som du redan har skapat i butiken så MÅSTE kategorins namn stavas exakt så som det gör i butiken. Om du stavar fel skapas en ny kategori.

Ni kan skapa en ny kategori som ni vill ha i butiken direkt i arbetsbladet genom att bara skriva ett nytt kategorinamn. När ni sedan importerar datan i butiken känner systemet av om kategorin existerar i butiken. Gör den inte det skapar systemet en ny kategori med det namnet du angett.

När du har jobbat klart med filen i Excel och du vill importera datan i butiken gör du följande:

1. Klicka på "Arkiv" i menyraden och därefter på "Spara som".
2. Välj nu en plats på din dator där du vill spara dokumentet.
3. Döp filen till vad du vill (endast tecknen a-z A-Z och 0-9 är tillåtna) genom att ange ett namn i rutan "Filnamn".
4. VIKTIGT! I menyn "Filformat" väljer du SKV (Semikolonavgränsad). Det är det filformatet som behövs för att vårt system ska kunna importera datan på rätt sätt i butiken.
5. Klicka på "Spara".
6. Efter att du sparat filen går du till admin > "Verktyg" > "Produkt Import/Export". Där följer du instruktionerna för att importera datan.

Instruktionerna ovan är avsedda för Microsoft Excel 2002. Har du en annan version hänvisar vi dig till versionens dokumentation och hjälpavsnitt. Har du en stor mängd produkter i butiken behöver du Excel 2007 eller senare.

Förklaring av kolumnerna i export/import-filen.
================
Till vänster om semikolonet visas kolumnrubriken som du hittar i export/import-filen och till höger hittar du vilken uppgift kolumnen ska innehålla. Obs: vissa av dessa kolumner kanske saknas i just din export/import-fil, ignorera dem i så fall.

v_products_model : produktens artikelnummer. Den här uppgiften MÅSTE du ange. Den används som nyckelfält vid importeringen. Den används bland annat för att kolla om det är en ny produkt eller en som redan finns i databasen.

v_products_name_7 : produktens namn på engelska

v_products_description_7 : produktens beskrivning på engelska

v_products_url_7 : webbadress till en engelsk webbsida som är relevant för produkten

v_products_name_4 : produktens namn på svenska

v_products_description_4 : produktens beskrivning på svenska

v_products_url_4 : webbadress till en svensk webbsida som är relevant för produkten

v_products_image : produktbildens filnamn, t.ex. bild.jpg. Obs: om du anger bildnamnet här behöver du FTP-tillgång till images-mappen så du kan ladda upp bilden. Kontakta oss för mer information och pris. Du kan koppla bild till produkten i admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier/Produkter".

v_products_price : produktens pris exkl. moms.

v_products_quantity : produktens lagersaldo

v_products_weight : produktens vikt

v_date_avail : datum då produkten ska vara tillgänglig, lämna tom för att bli tillgänglig direkt. Datumet anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS.

v_date_added : datum då produkten lades upp i webbshopen. Lämna tom för att sätta till datumet för importeringen. Datumet anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS

Obs: följande 7 kolumner är avancerade och används för produktattribut. Använd dem endast om du är säker på vad du gör, lämna dem annars tomma.

v_attribute_options_id_1 : unikt numeriskt ID för attributet

v_attribute_options_name_1_7 : attributets namn på engelska

v_attribute_options_name_1_4 : attributets namn på svenska

v_attribute_values_id_1_1 : unikt numeriskt ID för attributvärdet. Attributvärdet tillhör attributet som har 1 som unikt ID.

v_attribute_values_name_1_1_7 : attributvärdets namn på engelska

v_attribute_values_name_1_1_4 : attributvärdets namn på svenska

v_attribute_values_price_1_1 : attributvärdets pris

Obs: I din export/import-fil kan det finnas fler kolumner för attribut, de följer alla samma mönster som de sju som är beskrivna ovan.

v_manufacturers_name : tillverkarens namn

I export/import-filen finns det 7 kategorinivåer, det betyder att v_categories_name_1 är nivå 1, v_categories_name_2 är nivå 2 osv. Om du vill placera produkten i kategorin på nivå 2 fyller du i namnet för kategorin på nivå 1 i v_categories_name_1 och namnet på kategorin på nivå 2 i v_categories_name_2 och låter v_categories_name_3, v_categories_name_4, v_categories_name_5, v_categories_name_6, och v_categories_name_7 vara tomma.

v_categories_name_1 : svenska (om standardspråket i webbshopen är svenska) namnet på kategorin på nivå 1.

v_categories_image_1 : kategoribildens filnamn. Obs: om du anger bildnamnet här behöver du FTP-tillgång till images-mappen så du kan ladda upp bilden. Kontakta oss för mer information och pris. Du kan koppla bild till kategorin i admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier/Produkter".

v_categories_name_2 : svenska (om standardspråket i webbshopen är svenska) namnet på kategorin på nivå 2.

v_categories_image_2 : kategoribildens filnamn. Se v_categories_name_1 för mer information.

v_categories_name_3 : svenska (om standardspråket i webbshopen är svenska) namnet på kategorin på nivå 3.

v_categories_image_3 : kategoribildens filnamn. Se v_categories_name_1 för mer information.

v_categories_name_4 : svenska (om standardspråket i webbshopen är svenska) namnet på kategorin på nivå 4.

v_categories_image_4 : kategoribildens filnamn. Se v_categories_name_1 för mer information.

v_categories_name_5 : svenska (om standardspråket i webbshopen är svenska) namnet på kategorin på nivå 5.

v_categories_image_5 : kategoribildens filnamn. Se v_categories_name_1 för mer information.

v_categories_name_6 : svenska (om standardspråket i webbshopen är svenska) namnet på kategorin på nivå 6.

v_categories_image_6 : kategoribildens filnamn. Se v_categories_name_1 för mer information.

v_categories_name_7 : svenska (om standardspråket i webbshopen är svenska) namnet på kategorin på nivå 7.

v_categories_image_7 : kategoribildens filnamn. Se v_categories_name_1 för mer information.

v_tax_class_title : titeln på momsklassen du vill använda för produkten, t.ex. "25%, normal moms" (utan citationstecken) för 25% moms. Se admin > "Skatter" > "Skatteklasser" för tillgängliga momsklasser.

v_status : produktens status. Active = produkten är aktiv och visas och kan beställas i webbshopen. Inactive = produkten är inaktiv och visas inte för kunden i webbshopen.

EOREOR : en sträng som talar om att raden är slut. Denna text MÅSTE finnas med i sista kolumnen på varje rad.