Bilder till produktattribut (alternativ)

Bilder till produktattribut i din butik och instruktioner för hur detta fungerar följer nedan.

1. När du skapar och kopplar attribut som vanligt till produkterna (admin > Katalog & Produkter > Produktattribut) (se vår dokumentation hur du skapar och kopplar produktattribut) har du nu möjlighet att ladda upp en bild till attributet i kolumnen "Bild"

2. Leta dig fram till attributet du vill ladda upp bild till, klicka på "Bläddra" och välj bilden på din dator.

3. Klicka på "uppdatera" eller "lägg till" beroende på om du ändrar ett befintligt attribut eller kopplar ett nytt till produkten.

4. Om bilden laddades upp framgångsrikt visas bilden i kolumnen "Bild" på raden för alternativet.

5. Upprepa steg 3-4 tills du har kopplat bilder till alla de attribut(alternativ) som du vill koppla bild till.

På produktinfosidan i butiken visas nu bilderna tillsammans med namnet på alternativet samt en radiobox så att man kan välja ett av alternativen.
Man kan klicka på bilden för att förstora den.