Giftwrap/Presentinslagning, present

Nedan följer instruktioner för hur Giftwrap/Presentinslagning fungerar.
I admin > Frakt- och betalsätt > Presentinslagning finns två olika presentinslagningsmoduler - Presentinslagning och Ingen presentinslagning. Dessa två kan man ställa in på samma sätt som t.ex. fraktmoduler. Man klickar på ändra för respektive modul.
För att aktivera en modul sätter man "Enable Giftwrap" resp. "Enable Nogiftwrap" till "true".
I fältet "Giftwrap cost" resp. "Nogiftwrap cost" anger man kostnaden man vill ta ut för alternativet.
I fältet "Gift zone" resp. "Nogiftwrap zone" kan man ställa in att modulen bara ska gälla en viss zon. Man kanske vill att Presentinslagning bara ska vara tillgängligt för svenska kunder.
"Sort order of display.": här anger man i vilken ordning alternativet ska listas.