Stafflade priser

När du skapar en ny eller redigerar en produkt i admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier/Produkter" finns det nu ett antal nya fält. Parti, Prisnivå 1-8 samt ett antal-fält till varje prisnivå.
I fältet Parti anger ni hur många som ingår i ett parti. Anger ni t.ex. 3 kan produkten endast säljas i parti om 3 st. Försöker en kund köpa t.ex. 5 exemplar av produkten läggs 6 st i varukorgen eftersom systemet avrundar uppåt till närmaste hela parti.
I fälten Prisnivå 1-8 anger ni priset för olika prisnivåer. T.ex. i Prisnivå 1 anger ni vad varje exemplar ska kosta och i fältet Antal (till höger om Prisnivå 1) anger ni vid vilket antal det nya priset ska börja gälla.