Rabatt baserad på antal produkter

Premiumpaket kunder med denna modul

Rabatt baserad på antal produkter konfigurerar du i admin > Betal- och fraktsätt > Ordertotal > Rabatt.

This module is installed
Sätt till true för att aktivera modulen.

Sort Order
Ange sorteringsordningen för modulen här. Den bör vara inställd att visas precis före totalsumman.

Include Tax
Välj om rabatten ska inkludera moms.

Re-calculate Tax
Denna bör vara inställd på Standard vilket innebär att momsen räknas om på hela summan minus rabatten.

Discount Units
Välj hur rabatten ska beräknas.
- Percentage: i procent av totalsumman
- Currency: i fast valuta, t.ex. 50 kr
- Currency per item: i fast valuta per produkt, t.ex. 10 kr/produkt

Discount Basis
Välj hur antal ska beräknas.
- Total By Category: antal per kategori
- Total By Item: antal exemplar av varje produkt
- Total Items In Cart: antal produkter i varukorgen

Counting Method
Välj om nivåerna nedan ska beräknas på antal produkter eller köpsumma.

Discount Level 1 - 5
Ange rabattnivån, t.ex. 10 st, 20 st, 30 st osv.

Discount Amount 1 - 5
Ange rabatten för varje nivå, t.ex. minst 10 st produkter ger en rabatt av 50 kr.