Jämför produkter

Jämför produkter i er butik.
I admin > Katalog & Produkter > Produktspecifikation skapar ni fälten/uppgifterna som ska jämföras (behöver inte skapa fält för pris, det visas ändå i jämförelsetabellen).
När ni sen skapar eller redigerar en produkt i admin > Katalog & Produkter > Kategorier/Produkter kan ni fylla de fälten (som ni skapat i Produktspecifikation) med produktens uppgift.
I butiken under varje kategori som innehåller produkter visas en kryssruta med en text "Klicka för att jämföra". Man kryssar i de produkter man vill jämföra och klickar sedan på texten. När man klickar på texten öppnas ett nytt fönster med en jämförelsetabell med produktbild, namn, pris och jämförelseuppgifterna.