Bundled products (instruktioner)

Vad är Bundled products?

Läs mer

Hur fungerar Bundled products?

I admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier/Produkter" > skapa ny/redigera befintlig produkt hittar du under "Produktens vikt"sektionen där du ställer in om produkten ska vara ett paket och vilka produkter som ska ingå i paketet.
Om du vill att produkten ska vara ett paket bockar du i kryssrutan till höger om "Sätt ihop paket" (I vissa versioner av moduler skriver man "yes" i rutan).
Därefter väljer du vilka produkter som ska ingå i paketet i rullgardinsmenyn "Lägg till produkt".
Nu läggs produkten till och i textfältet "Antal" kan du ange hur många exemplar av produkten kunden får om han köper paketet.
När du har lagt till alla produkter som ska ingå i paketet och fyllt i all annan nödvändig information om produkten sparar du produkten.

På produktens informationssida i butiken ser du nu vilka produkter som ingår i paketet.