Get a newsletter - integration

Gå till admin > Inställningar > Get a Newsletter.
Användarnamn: ange användarnamnet som används för att logga in på Get a Newsletter-kontot
Lösenord: ange lösenordet som används för att logga in på Get a Newsletter-kontot
Nyhetsbrevslista: välj den e-postlista som prenumeranter ska placeras på.
Efter att du har angett dessa uppgifter kommer de kunder/besökare som vill prenumerera på ditt nyhetsbrev läggas upp på ditt Get a newsletter-konto.

Exportera befintliga prenumeranter
Om du redan har nyhetsbrevsprenumeranter och vill exportera dessa till Get a newsletter går du till adressen http://www.minbutik.se/minad/getanewsletter_sync.php (ersätt www.minbutik.se med din adress till din butik).

Integrationen kan du beställa här