Prisnivårabatt / Rabattstegar

Följande instruktioner gäller om du har modulen Prisnivårabatt / Rabattstegar installerad.

Du hittar den i admin > "Betal- och fraktsätt" > "Order total" > "Prisnivårabatt".

Förklaring till parametrarna
- Display Total: sätt till true för att aktivera modulen
- Sort Order: sorteringsordning (bör vara placerad strax innan Summa (ni behöver inte ändra denna parameter)).
- Discount Percentage: här anger ni hur stegen ska se ut.
Som standard ser stegen ut på följande vis: 100:7.5,250:10,500:12.5,1000:15. Detta betyder att är summan 100 kr eller mer får man 7,5% rabatt. Är summan 250 kr eller mer får man 10% rabatt. Är summan 500 kr eller mer får man 12,5% rabatt och är summan 1000 kr eller mer får man 15% rabatt.
- Include Shipping: sätt till true om fraktkostnaden ska inkluderas i summan, annars false.
- Include Tax: sätt till true om momsen ska inkluderas i summan, annars false.
- Calculate Tax: sätt till true om moms ska räknas om efter att rabatten har dragits av, annars false.