Tag x betala för y

Gå till admin > "Katalog & Produkter" > "Köp X Betala för Y" och klicka på plus-tecknet till höger om rubriken.
På sidan du får upp nu anger du i fältet "Köp" det antal exemplar av produkten som kunden måste lägga i varukorgen för att ta del av erbjudandet.
Ange max antal exemplar av gratis produkter/order i fältet "Max gånger". Om du inte vill begränsa ange ett stort tal.
Ange antal produkter kunden ska betala för i fältet "Betala för".
Ange datum då erbjudandet slutar gälla i kalendern "Till datum". Om du inte vill sätta något datum lämnar du "Till datum" tomt.
Skriv ett namn på kampanjen i rutorna för "Kampanjnamn".
Klicka sedan på "OK".

Klicka på plus-tecknet under rubriken "ändra" för att välja produkter till kampanjen. 

För att redigera ett erbjudande klickar du på symbolen med pennan under rubriken "ändra". Sidan du får upp nu liknar sidan för nytt erbjudande.

För att radera ett erbjudande klickar du på krysset under rubriken "ändra". 

Du kan inaktivera ett erbjudande genom att klicka på texten "True" i kolumnen "Aktiv" på raden där erbjudandet du vill inaktivera finns. 


Läs det här om instruktionerna ovan inte stämmer i din butik
Detta gäller för äldre versioner av Tag x betala för y.
Gå till admin > Katalog > Tag x betala för y och klicka på "ny produkt"/"new product".
På sidan du får upp nu väljer du produkten du vill marknadsföra (produkten erbjudandet ska gälla för) i drop down-menyn "Produkt".
Ange i fältet "Antal för kvalificering" det antal exemplar av produkten som kunden måste köpa för att få en (eller flera) exemplar av gratis-produkten.
Ange max antal exemplar av gratis produkter/order i fältet "Max antal gratis produkter". Om du inte vill begränsa ange ett stort tal.
Välj den produkten man ska få på köpet i drop down-menyn "Gratis produkt".
Ange det antal gratis produkter du vill ge bort för varje kvalificerat antal produkter i fältet "Antal gratis produkter".
Ange datum då erbjudandet slutar gälla i kalendern "Löper ut". Om du inte vill sätta något datum lämnar du "Löper ut" tomt.
Klicka sedan på "insert"/"lägg in"

För att redigera ett erbjudande klickar du på erbjudandet i listan och klickar sedan på "ändra"/"edit". Sidan du får upp nu liknar sidan för nytt erbjudande.

För att radera ett erbjudande klickar du på erbjudandet i listan och klickar sedan på "Delete"/"Ta bort" och sedan på "Delete"/"Ta bort" igen för att bekräfta borttagningen.

Du kan inaktivera ett erbjudande genom att klicka på den röda ikonen i kolumnen "Status" på raden där erbjudandet du vill inaktivera finns. På motsvarande sätt kan du klicka på grön ikon i kolumnen "Status" för ett inaktiverat erbjudande för att aktivera det igen.