För att bestämma vilka kategorier och produkter som ska visas i vilken butik skapar ni först kategorin eller produkten och klickar sedan på produkten i listan i admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier / Produkter" och sen på knappen "store" eller "butik". Här väljer ni i vilken eller vilka butiker kategorin eller produkten ska visas.

Det går också att välja vilken/vilka butiker produkten ska visas i direkt på produktredigeringssidan i admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier / Produkter" under fliken "Tillgänglighet och produkt URL" (gäller äldre admin) eller "Allmänt, pris och produktattribut" (gäller nyare admin).

Det går också att välja vilken/vilka butiker kategorin ska visas i på kategoriredigeringssidan i admin > "Katalog & Produkter" > "Kategorier / Produkter".

Samt går det att välja vilken/vilka butiker i "Snabb uppdatering" och "Produkt export/import".

Sidorna ni skapar i "Sidhanteraren" kan ni också välja att visa i vilken/vilka butiker.

 

I admin finns en ny sektion - "Butiker". Den är endast till för oss om vi ska lägga upp en ny butik.

===============================

To determine which categories and products are displayed in the shop you first create categories or product and then the product list in admin> Catalog & Products> Categories / Products and then click on the "store" or "shop". Here you choose which store(s) the category or product should appear.

You can also choose which store(s) the product to be displayed directly on the product edit page in admin> Catalog & Products> Categories / Products under "Availability and product URL" (for older admin) or "General, price and product attributes" (the newer admin).

You can also choose which store(s)the category to be displayed in the category edit page in admin> Catalog & Products> Categories / Products.

And you can choose which store(s) via Quick update and product export / import.

The pages you create in CMS/Sid- and editors, you can also choose to display the version / stores.
 

The admin has a new section - Shops. It is ONLY for us if we should put up a new store.