Återfå Varukorgförsäljning (Recover Cart Sales)

Recover Cart Sales / Återfå Varukorgförsäljning fungerar i sitt enklaste slag i fyra steg:

1. Gå till verktyget i admin > "Verktyg" > "Recover Cart Sales"
2. I listan över övergivna varukorgar markerar du de kunder som du vill kontakta
3. Klicka på knappen "Skicka e-post" längst ner på sidan för att skicka dina e-post
4. Kolla rapporten som du hittar i admin > "Rapporter" > "Recovered Sales Results"

Du kan göra ett flertal olika saker för att påverka hur övergivna varukorgar är markerade och vilka typer av övergivna varukorgar som är markerade per automatik m.m. som passar dina behov. Rapporten är ganska statisk och visar enkelt resultatet av dina ansträngningar i form av försäljning som genereras genom att skicka ut e-post via Recover Cart Sales. Rapporten stämmer inte 100% p.g.a. att det inte alltid går att matcha orderar mot övergivna varukorgar (eller ens identifiera övergivna varukorgar i första hand) eftersom kunder beställer under olika namn, skapar ett nytt konto istället för att genomföra ett köp med befintligt konto osv.
Rapporten är mycket enkel i sitt utförande. Den listar antalet personer du har kontaktat och antalet konverteringar. Slutligen visas kundens namn med en länk som leder till kundens ordrar.

E-postmeddelandet som skickas ut från Recover Cart Sales skickas som en förfrågan om feedback och som en påminnelse på att kunden har lämnat varukorgen och vad som finns i varukorgen. Syftet med e-postutskicket ska vara att visa omtanke om kunden och se till att kunden är nöjd.

Meddelanderutan "Ytterligare meddelande" som du hittar i verktyget är till för dig att lägga till egen text till mailet. Meddelandet läggs till sist i e-postutskicket och därför kan det vara en bra idé att börja meddelandet med "P.S."


Inställningar för Recover Cart Sales
------------------------------------

I admin > "Inställningar & Design" > "Recover Cart Sales" finns diverse inställningar du kan göra för att påverka hur verktyget ska fungera.

- "Look back days": ange hur många dagar tillbaka i tiden du vill kolla efter övergivna varukorgar.

- "Skip days": ange hur många dagar du vill hoppa över, t.ex. om du anger 5 dagar innebär det att verktyget plockar fram övergivna varukorgar fr.o.m. den dagen som står angivet i "Skip days" (från idag räknat) och så många dagar tillbaka i tiden som är angivet i "Look back days".

- "Sales Results Report days": Ange antalet dagar tillbaka i tiden som rapporten ska visa.

- "Use Calculated taxes": sätt till true om du vill att verktyget ska kalkylera momsen när priser fastställs. Resultatet kanske inte blir 100% rätt eftersom beräkning av från vilket land kunden är m.m. kanske är felaktigt.

- "Use Fixed tax rate": sätt till true för att använda en fast moms vid beräkning av priser.

- "Fixed Tax Rate": ange momsen som kan användas för fast moms (om Use Fixed tax rate är satt till true). Obs: måste börja med en inledande punkt (.), t.ex. .25 betyder 25%.

- "E-Mail time to live": ange antal dagar för e-post innan de inte längre visas som skickade.

- "Friendly E-Mails": om satt till "true" används kundens namn i hälsningsfrasen, om "false" används en allmän hälsningsfras.

- "E-Mail Copies to": om du vill ha en kopia på e-postmeddelandet som skickas till kunderna ange e-postadressen här dit kopian ska skickas.

- "Show Attributes": sätt till "true" om du har attribut kopplade till dina produkter och vill visa dem i listan.

- "Ignore Customers with Sessions": sätt till "true" om du vill exkludera kunder som har en aktiv session (kunder som fortfarande är aktiva i butiken) från listan.

- "Current Customer Color": ange färg som markerar aktuella kunder. Aktuella kunder är kunder som har gjort en beställning under den senaste tiden.

- "Uncontacted hilight color": ange färg som markerar kunder som inte har kontaktats än.

- "Contacted hilight color": ange färg som markerar kunder som har blivit kontaktade.

- "Matching Order Hilight": ange färg som markerar matchande order. En rad i listan markeras med denna färgen om en order innehåller en eller flera av produkterna i den övergivna varukorgen och som matchar kundens e-postadress eller ID i databasen.

- "Skip Carts w/Matched Orders": sätt till true om du vill exkludera varukorgar som har en matchande order.

- "Autocheck "safe" carts to email": sätt till true för att automatiskt markera varukorgar som sannolikt är säkra att skicka e-post om.

- "Match orders from any date": om "false" matchas endast ordrar som har gjorts efter att varukorgen har betraktats som övergiven.

- "Lowest Pending sales status": Ange det högsta värdet en order kan ha men fortfarande anses som avvaktande.

- "Pending sales statuses": ange de orderstatusar som kan betraktas som avvaktande. Denna information används för att hitta en order från samma kund med samma produkter.

- "Report Even Row Style": ange css-klassen som du vill använda för jämna rader i listan. Typiska värden kan vara dataTableRow eller attributes-even.

- "Report Odd Row Style": ange css-klassen som du vill använda för udda rader i listan. Typiska värden kan vara tomt eller attributes-odd.